Bộ lọc

Loại công nghệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (Y)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (M)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (C)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCenter-IV C2260 /2263 (K)

3.358.000 đ
Chính hãng: 3.258.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-V C2263/C2265(K,C,M,Y)

3.733.000 đ
Chính hãng: 3.633.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre SC2020 (K,C,M,Y)

2.880.000 đ
Chính hãng: 2.812.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV2060/3060/3065

1.630.000 đ
Komaxi: 1.530.000 đ

Cụm Drum Xerox DC SC2011/2320/2520/S2110

1.730.000 đ
Nhật M: 1.630.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 156/186

1.270.000 đ
Nhật M: 1.170.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 2056/2058

1.290.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 236/286/2007/3007

1.290.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC-V4070/5070 (DC V)

1.250.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ

Cụm Drum Xerox DC SC2420/S2220/2010/S1810

1.730.000 đ
Nhật M: 1.630.000 đ
Thong ke