Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

185.000 đ
Komaxi-900G: 175.000 đ

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

230.000 đ
Top-ink-900G: 215.000 đ

Mực gói Ricoh Aficio 1022/1027/1018/2015/1035

240.000 đ
Mitsuco-900G: 230.000 đ

Mực gói máy photo Aficio 1060/2060

245.000 đ
Max Start-900G: 238.000 đ
Thong ke