Komaxi

Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Cụm Drum Xerox DC 2056/2058

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 450I/550I/4000/5010

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 236/286/2007/3007

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-V4070/5070 (DC V)

1.590.000 đ
Komaxi: 1.490.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV4070/5070 (DC IV)

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV2060/3060/3065(DC - IV)

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC SC2011/2320/2520/S2110

1.880.000 đ
Komaxi: 1.680.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV2060/3060/3065

1.630.000 đ
Komaxi: 1.530.000 đ
Thong ke