Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Mực gói HP5500 Y (màu vàng)(loại 1kg/gói)

1.320.000 đ
Mitsubishi: 1.295.000 đ

Mực gói HP5500 M (màu đỏ)(loại 1kg/gói)

1.320.000 đ
Mitsubishi: 1.295.000 đ

Mực gói HP5500 C (màu xanh)(loại 1kg/gói)

1.320.000 đ
Mitsubishi: 1.295.000 đ

Mực gói HP5500 K (màu đen)(loại 1kg/gói)

1.320.000 đ
Mitsubishi: 1.295.000 đ

Mực chai HP CP1025 (Màu Vàng)

59.000 đ
Mitsubishi: 54.000 đ

Mực chai HP CP1025 (Màu Đỏ)

59.000 đ
Mitsubishi: 54.000 đ

Mực chai HP CP1025 (Màu Xanh)

59.000 đ
Mitsubishi: 54.000 đ
Thong ke