Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Bao lụa máy in HP 5000/5100/5200

262.000 đ
Tháo máy: 252.000 đ

Bao lụa máy in HP 4200

92.000 đ
Komaxi: 82.000 đ
Thong ke