Nhật M

Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Cụm Drum Xerox DC SC2011/2320/2520/S2110

1.750.000 đ
Nhật M: 1.690.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 156/186

1.270.000 đ
Nhật M: 1.170.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 2056/2058

1.290.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC 236/286/2007/3007

1.290.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ

Cụm Drum máy photo Xerox DC-V4070/5070 (DC V)

1.250.000 đ
Nhật M: 1.190.000 đ
Thong ke