Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Trục từ HP 5000/5100 (C4129X)

75.000 đ
Mitsuco: 66.000 đ

Trục từ HP P4014/4015 (CC364A/90A)

55.000 đ
Mitsuco: 57.000 đ

Trục từ HP P3015 (CE255A)

45.000 đ
Mitsuco: 38.000 đ

Trục từ HP 2400/2420 (11A/51A)

46.000 đ
Mitsuco: 42.000 đ

Trục từ HP 1200/1300 (15A)

19.000 đ
Mitsuco: 16.000 đ

Trục từ HP 5200 (16A/70A)

72.000 đ
Mitsuco: 66.000 đ

Trục từ HP 1160/1320 (5949A/53A)

25.000 đ
China V: 18.000 đ

Trục từ HP 1160/1320 (5949A/53A)

21.000 đ
Mitsuco: 17.000 đ

Trục từ HP 1010/1012 (2612A)

22.000 đ
Mitsuco: 19.000 đ
Thong ke