Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Rulo ép Xerox DC236/286/2060/3060/3065

365.000 đ
China: 342.000 đ

Rulo ép Xerox DC V2060/3060/3065

750.000 đ
CET: 715.000 đ

Rulo ép Xerox DC V2060/3060/3065

635.000 đ
China: 595.000 đ
Thong ke