Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Rulo ép HP M402/427

135.000 đ
Komaxi: 120.000 đ

Rulo ép Ricoh SP300/310

185.000 đ
Komaxi: 165.000 đ

Rulo ép Ricoh SP100/111

185.000 đ
Komaxi: 165.000 đ

Ru lô ép máy in Panasonic 2025/2030

177.000 đ
Komaxi: 167.000 đ

Ru lô ép máy in Epson 2500

250.000 đ
Komaxi: 215.000 đ

Ru lô ép máy in Xerox 3124/3125

175.000 đ
Komaxi: 155.000 đ

Ru lô ép máy in Xerox 3435

408.000 đ
Komaxi: 388.000 đ

Ru lô ép máy in Xerox 2065

410.000 đ
Komaxi: 390.000 đ

Ru lô ép máy in Samsung 1710

127.000 đ
Komaxi: 117.000 đ
Thong ke