HP

Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Bánh xe máy in HP 2300 Tray 1

53.000 đ
China: 47.000 đ

Bánh xe máy in HP 5000/5100 tray 1

45.000 đ
China: 37.000 đ
Thong ke