Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Trống Xerox DC-V2060/3060/3065

255.000 đ
SGT-Phấn: 225.000 đ

Trống Ricoh AF350/450/1035/1045/MP4000

525.000 đ
Mitsubishi: 495.000 đ

Trống Xerox DC 156/186/236/286/2060/3065

320.000 đ
Long life: 260.000 đ

Trống Xerox DC-V2060/3060/3065

275.000 đ
OEM: 255.000 đ

Trống Ricoh AF551/1075/2060

750.000 đ
FUJI: 698.000 đ

Trống Toshiba E-Studio 550/650/720

715.000 đ
Mitsubishi: 685.000 đ

Trống Ricoh AF551/1075/2060

795.000 đ
Mitsubishi: 765.000 đ

Trống A0 Aficio 240W/470W/480W/W2400/W2470

7.850.000 đ
Nhật: 7.650.000 đ
Thong ke