Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

250.000 đ
Top-ink-1KG: 235.000 đ

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

185.000 đ
Komaxi-900G: 175.000 đ

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

230.000 đ
Top-ink-900G: 215.000 đ

Mực gói Ricoh Aficio 1035/1045/MP4000/5000

240.000 đ
Mitsuco-900G: 230.000 đ

Mực đổ Xerox DC V2060/3060/3065

615.000 đ
Mitsuco-1KG: 580.000 đ

Mực đổ máy photo Xerox DC 236/286/2005/2007

155.000 đ
Mitsuco-230G: 135.000 đ

Mực đổ máy photo Canon NPG 56-IR 5045/4051

290.000 đ
Mitsuco-1KG: 275.000 đ

Mực đổ máy photo Canon NPG 57-IR 4025/4035

310.000 đ
Mitsuco-1KG: 290.000 đ
Thong ke