Giấy in Bill (Nhiệt)

Bộ lọc

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Giấy in nhiệt K57x35mm

6.500 đ
TE: 5.000 đ

Giấy in nhiệt K57x40mm

6.500 đ
TE: 5.500 đ

Giấy in nhiệt K80x50mm

12.000 đ
TE: 9.000 đ

Giấy in nhiệt K80x60mm

17.000 đ
TE: 12.500 đ

Giấy in nhiệt K80x65mm

17.000 đ
TE: 14.200 đ

Giấy in nhiệt K80x70mm

18.000 đ
TE: 15.500 đ

Giấy in hóa đơn khổ K80 x 45mm

10.000 đ
Mitsuco: 7.000 đ
Thong ke