Bộ lọc

Loại công nghệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Trống HP 1010/1020/Canon FX9 (12A/FX9)

42.000 đ
Mitsubishi: 37.500 đ

Trống HP 1010/1020/Canon FX9 (12A/FX9)

41.800 đ
Hanp-Korea: 37.800 đ

Trống HP P2035/2055 (505A)

32.000 đ
ES: 28.000 đ

Trống HP P3015 (55A)

54.000 đ
OEM Black: 49.000 đ
Thong ke