Bộ lọc

Loại công nghệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Cụm Drum Xerox DC 2056/2058

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 450I/550I/4000/5010

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 236/286/2007/3007

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV4070/5070 (DC IV)

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC-IV2060/3060/3065(DC - IV)

1.495.000 đ
Komaxi: 1.395.000 đ

Cụm Drum Xerox DC SC2011/2320/2520/S2110

1.880.000 đ
Komaxi: 1.680.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 236/2005/2007/3007, CT350769

2.650.000 đ
Chính hãng: 2.568.000 đ

Cụm Drum Xerox DC IV2060/3060/3065, CT350922

2.680.000 đ
Chính hãng: 2.598.000 đ

Cụm Drum Xerox DC V2060/3060/3065, CT351089

3.820.000 đ
Chính hãng: 3.620.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre II C4300/C3300/C2200

2.250.000 đ
Chính hãng: 2.180.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre II C3000

3.050.000 đ
Chính hãng: 2.910.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre III C4100/C3100

2.710.000 đ
Chính hãng: 2.618.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCenter-IV C4470/3370/2270

9.750.000 đ
Chính hãng: 9.682.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (Y)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ
Thong ke