Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

185.000 đ
Komaxi-900G: 175.000 đ

Fuser Unit Xerox DC IV2060/3060/3065

3.450.000 đ
Komaxi: 3.350.000 đ

Fuser Unit Xerox DC S2320/S2520/2011

3.350.000 đ
Komaxi: 3.250.000 đ

Fuser Unit Xerox S1810/2010/2220/2420/2022

3.350.000 đ
Komaxi: 3.250.000 đ

Fuser Unit Xerox DC V2060/3060/3065

3.490.000 đ
Komaxi: 3.420.000 đ

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

230.000 đ
Top-ink-900G: 215.000 đ

Rulo Sấy Ricoh MP4000/4500/5000/5500

237.000 đ
China: 207.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 236/2005/2007/3007, CT350769

2.650.000 đ
Chính hãng: 2.568.000 đ

Cụm Drum Xerox DC IV2060/3060/3065, CT350922

2.610.000 đ
Chính hãng: 2.518.000 đ

Cụm Drum Xerox DC V4070/5070, CT351061

3.506.000 đ
Chính hãng: 3.406.000 đ

Cụm Drum Xerox DC V2060/3060/3065, CT351089

3.650.000 đ
Chính hãng: 3.555.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre II C4300/C3300/C2200

2.250.000 đ
Chính hãng: 2.180.000 đ
Thong ke