Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Mực gói Aficio 1060/2060/Toshiba E720/850

245.000 đ
Top-ink-900G: 225.000 đ

Rulo Sấy Ricoh MP4000/4500/5000/5500

265.000 đ
China: 235.000 đ

Cụm Drum Xerox DC 236/2005/2007/3007, CT350769

2.650.000 đ
Chính hãng: 2.568.000 đ

Cụm Drum Xerox DC IV2060/3060/3065, CT350922

2.610.000 đ
Chính hãng: 2.518.000 đ

Cụm Drum Xerox DC V4070/5070, CT351061

3.506.000 đ
Chính hãng: 3.406.000 đ

Cụm Drum Xerox DC V2060/3060/3065, CT351089

3.650.000 đ
Chính hãng: 3.555.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre II C4300/C3300/C2200

2.250.000 đ
Chính hãng: 2.180.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre II C3000

3.050.000 đ
Chính hãng: 2.910.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre III C4100/C3100

2.710.000 đ
Chính hãng: 2.618.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre III C3300/2200/2201

4.760.000 đ
Chính hãng: 4.652.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCenter-IV C4470/3370/2270

9.750.000 đ
Chính hãng: 9.682.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (Y)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (M)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCentre-IV C2260/2263 (C)

4.720.000 đ
Chính hãng: 4.616.000 đ

Cụm Drum Xerox DocuCenter-IV C2260 /2263 (K)

3.358.000 đ
Chính hãng: 3.258.000 đ
Thong ke