Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Trống Xerox DC-V2060/3060/3065

290.000 đ
OEM: 270.000 đ

Cụm trống MP 2580/2000 ( không từ)

6.250.000 đ
Chính hãng: 5.900.000 đ

Cụm trống MP3352 (Không từ)

10.450.000 đ
Chính hãng: 10.240.000 đ

Cụm sấy MP4000B/5000B

12.360.000 đ
Chính hãng: 12.165.000 đ

Cụm sấy MP3391/2591/2550B/3350

5.870.000 đ
Chính hãng: 5.670.000 đ

Cụm sấy MP 4054/5054/6054

2.380.000 đ
Chính hãng: 2.180.000 đ

Cụm sấy MP 3054/3554

21.850.000 đ
Chính hãng: 21.700.000 đ

Cụm sấy MP2500/2580

8.280.000 đ
Chính hãng: 8.080.000 đ

Cụm sấy DSM725/730

6.750.000 đ
Chính hãng: 6.560.000 đ

Cụm sấy DSM618/MP2000

10.250.000 đ
Chính hãng: 10.005.000 đ

Bột từ MP3590/4590 (520g/túi)

2.915.000 đ
Chính hãng: 2.815.000 đ

Mực Cartridge Xerox DC 156/186/1085/1055

395.000 đ
Mitsuco-25K: 335.000 đ

Mực Cartridge Xerox DC-V4070/5070 (650g)

425.000 đ
Mitsuco-25K: 395.000 đ

Mực Cartridge Xerox DC-V4070/5070 (230g)

410.000 đ
Mitsuco-9K: 360.000 đ

Mực Cartridge Xerox DC IV4070/5070 (650g)

590.000 đ
Mitsuco-25K: 550.000 đ
Thong ke