Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Trục từ HP 1200/1300 (15A)

16.000 đ
Mitsuco: 13.500 đ

Trục từ HP 5200 (16A/70A)

69.000 đ
China V: 63.000 đ

Trục từ HP 5200 (16A/70A)

72.000 đ
Mitsuco: 66.000 đ

Trục từ HP 1160/1320 (5949A/53A)

25.000 đ
China V: 18.000 đ

Trục từ HP 1160/1320 (5949A/53A)

21.000 đ
Mitsuco: 17.000 đ

Trục từ HP 1010/1012 (2612A)

14.500 đ
China V: 11.500 đ

Trục từ HP 1010/1012 (2612A)

18.500 đ
Mitsuco: 12.500 đ
Thong ke