Komaxi

Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Fuser Unit Xerox DC IV2060/3060/3065

3.450.000 đ
Komaxi: 3.350.000 đ

Fuser Unit Xerox DC S2320/S2520/2011

3.350.000 đ
Komaxi: 3.250.000 đ

Fuser Unit Xerox S1810/2010/2220/2420/2022

3.350.000 đ
Komaxi: 3.250.000 đ

Fuser Unit Xerox DC V2060/3060/3065

3.490.000 đ
Komaxi: 3.420.000 đ

Fuser Unit Xerox DC IV4070/5070/DC450i/550i/4000/DC V4070/5070

3.430.000 đ
Nhập khẩu mới 95%: 3.350.000 đ

Fuser Unit Xerox DC236/286/2005/2007/3005/3007/WorkCentre 5225/5230

2.920.000 đ
Nhập khẩu mới 95%: 2.850.000 đ
Thong ke