Bộ lọc

Loại công nghệ

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Bao lụa HP 4014/4015/HP601/602/603/604

645.000 đ
Tháo máy: 625.000 đ

Bao lụa máy in HP P3015

182.000 đ
Mitsuco: 172.000 đ

Bao lụa máy in HP P3015

67.000 đ
Komaxi: 57.000 đ

Bao lụa máy in HP 5000/5100/5200

99.000 đ
Nhật A: 92.000 đ

Bao lụa máy in HP 5000/5100/5200

192.000 đ
Mitsuco: 182.000 đ
Thong ke