Đầu ghi hình

Bộ lọc

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Đầu ghi DHI-NVR1108HS-S3-DSS

2.800.000 đ
DAHUA: 2.600.000 đ

Đầu ghi DHI-NVR1104HS-S3-DSS

2.690.000 đ
DAHUA: 2.490.000 đ

Đầu ghi DH-XVR5108HS-X(Hỗ trợ DSSDDNS)

5.760.000 đ
DAHUA: 5.566.000 đ
Thong ke