Trống HP 1005/1006/1505 (35A/36A/88A)

26.000 đ
OEM Black: 21.000 đ
Thong ke