Bộ lọc

Loại công nghệ

Nhóm màu

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Khoảng giá

Cụm Drum DR-3355 cho máy HL-54xx/ MDC-8910DW

2.490.000 đ
Chính hãng: 2.340.000 đ

Drum DR-3215 cho máy HL-53xx/ MDC-8880DN

2.490.000 đ
Chính hãng: 2.340.000 đ

Cụm Drum DR-2399 cho máy HL-L2320D

745.000 đ
Chính hãng: 695.000 đ

Cụm Drum DR-2385 cho máy HLL-2xxx/MFC-L2xxx

745.000 đ
Chính hãng: 695.000 đ

Cụm Drum DR-351CL cho máy HLL-8xxx/MFC-L8xxx

2.685.000 đ
Chính hãng: 2.385.000 đ
Thong ke