Bộ lọc

Loại công nghệ

Hãng sản xuất

Xuất xứ

Thương hiệu

Theo hãng

Khoảng giá

Máy hủy tài liệu NEW UNITED ET-20C

7.250.000 đ
Chính hãng: 6.950.000 đ

Máy hủy tài liệu NEW UNITED ST-12C

3.720.000 đ
Chính hãng: 3.480.000 đ

Máy hủy tài liệu NEW UNITED RT-14C

3.590.000 đ
Chính hãng: 3.350.000 đ

Máy hủy tài liệu NEW UNITED RT-8C

2.700.000 đ
Chính hãng: 2.480.000 đ

Máy hủy tài liệu công suất lớn HPEC C2112

3.330.000 đ
Chính hãng: 2.930.000 đ

Máy hủy tài liệu công suất lớn HPEC C2106

3.050.000 đ
Chính hãng: 2.850.000 đ

Máy hủy tài liệu công suất lớn HPEC C8032

18.500.000 đ
Chính hãng: 16.250.000 đ

Máy hủy tài liệu Lion M 1225C

4.460.000 đ
Chính hãng: 4.400.000 đ

Máy hủy tài liệu Lion M 616M

3.450.000 đ
Chính hãng: 3.200.000 đ

Máy hủy tài liệu Lion M 1535C

5.950.000 đ
Chính hãng: 5.700.000 đ

Máy hủy tài liệu Lion M 815M

3.550.000 đ
Chính hãng: 3.300.000 đ
Thong ke